کوتاه کننده لینک

« آسان کوتاه کن »

با کشیدن و رها کردن دکمه زیر به نوار بوکمارک مرورگر سیستم خود، می‌توانید بدون مراجعه به سایت کوتاه کننده لینک، آدرس همان صفحه را کوتاه کنید. ✂️ کوتاه کن